Anläggning

Omläggning av befintlig läggning av marksten
Enklare murar
Naturstenläggning
Nyanläggning markstensytor.
Gräsmattor, nysådd.
Grusgångar och kantskärning.
Urschaktning inför en asfaltering och även asfaltering kan förmedlas .
Snickerier av Altan , plank , spalje m.m : Rot-avdrag
Trädfällning samt urgrävning/stubbfräsning av rötter och återplantering av  nytt träd .
Totalrenovering , flytt av träd , Häckplantering m.m
Gardenstyling –  uppsnyggning av trädgården inför en försäljning.

Anläggning

Omläggning av befintlig läggning av marksten
Enklare murar
Naturstenläggning
Nyanläggning markstensytor.
Gräsmattor, nysådd.
Grusgångar och kantskärning.
Urschaktning inför en asfaltering och även asfaltering kan förmedlas .
Snickerier av Altan , plank , spalje m.m : Rot-avdrag
Trädfällning samt urgrävning/stubbfräsning av rötter och återplantering av  nytt träd .
Totalrenovering , flytt av träd , Häckplantering m.m
Gardenstyling –  uppsnyggning av trädgården inför en försäljning.

Pris & Rot och Rut

Pris

Prisoffert ges efter besök i Din trädgård ,arbetsplats ,uppmätning ,jordprov m.m . Rot –avdragsgillt på vissa arbeten

Rot och Rut

Så här fungerar rot- och rutavdraget

Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.

Krav på dig som köpare

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Bostaden

För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda som bostad. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet.

Rot- och rutavdragets storlek

Typ av skattereduktion

Max procent av arbetskostnaden

Max per person och år

Rotavdrag

30 %

50 000 kr

Rutavdrag för dig under 65 år

50 %

25 000 kr

Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång

50 %

50 000 kr

 

 • gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter
 • klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar
 • beskärning och fällning av träd
 • höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter
 • stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, till exempel användning av ecoplug
 • flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten
 • röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.
Inget avdrag ges för:

Inget avdrag ges för:

 • asfaltering, sten- och plattläggning samt anläggning av gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se även Gräv- och markarbete (rot)
 • bortforsling av trädgårdsavfall
 • nedplockning av frukt från träd
 • installation, service och reparation av gräsklippare
 • skadedjursbekämpning
 • plantering av nya blommor, växter och träd, även om de ersatt något som tagits bort
 • rådgivningstjänster, till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign
 • kostnader för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare
 • arbete på skogsmark eller på gemensamhetsytor i en samfällighet.

Kontakt/offert