Anläggning

Omläggning av befintlig läggning av marksten
Enklare murar
Naturstenläggning
Nyanläggning markstensytor.
Gräsmattor, nysådd.
Grusgångar och kantskärning.
Urschaktning inför en asfaltering och även asfaltering kan förmedlas .
Snickerier av Altan , plank , spalje m.m : Rot-avdrag
Trädfällning samt urgrävning/stubbfräsning av rötter och återplantering av  nytt träd .
Totalrenovering , flytt av träd , Häckplantering m.m
Gardenstyling –  uppsnyggning av trädgården inför en försäljning.

Anläggning

Omläggning av befintlig läggning av marksten
Enklare murar
Naturstenläggning
Nyanläggning markstensytor.
Gräsmattor, nysådd.
Grusgångar och kantskärning.
Urschaktning inför en asfaltering och även asfaltering kan förmedlas .
Snickerier av Altan , plank , spalje m.m : Rot-avdrag
Trädfällning samt urgrävning/stubbfräsning av rötter och återplantering av  nytt träd .
Totalrenovering , flytt av träd , Häckplantering m.m
Gardenstyling –  uppsnyggning av trädgården inför en försäljning.

Pris & Rot och Rut

Pris

Kommer snart. Vänligen kontakta oss för prisinformation.

Rot och Rut

Rot och Rut -arbeten nya regler 2016

  • Från och med 1 augusti ger även en del nya trädgårdstjänster rätt till rutavdrag. De nya tjänsterna på listan är beskärning och fällning av träd och buskar, slyröjning, stubbfräsning, vedkapning, återställande av mark samt arbeten för att kompostera och ställa i ordning trädgårdsavfall före bortforsling.
  • För att kunna få ut rotavdrag för dessa trädgårdstjänster krävs att de ska utföras i trädgården i nära anslutning till bostaden.
  • Exempel på trädgårdstjänster som inte ger rätt till rutavdrag är bortforsling av trädgårdsavfall, nyplantering, trädgårdsrådgivning samt kostnader för maskiner.

 

Rot- och rutavdragets storlek
Typ av skattereduktion Max procent av arbetskostnaden Max per person och år
Rotavdrag 30 % 50 000 kr
Rutavdrag för dig under 65 år 50 % 25 000 kr
Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång 50 % 50 000 kr

Nytt från 2015 att jag som företag skall lämna in fler uppgifter vid varje ansökan.

För att få utbetalning av Skatteverket måste du utöver de uppgifter du lämnar i dag också lämna uppgifter om

  • antalet timmar ditt företag lagt ner på arbetet
  • vilken typ av arbete ditt företag har utfört
  • vilken eventuell ersättning du debiterat för material
  • vilken eventuell ersättning du debiterat för annat än rot- eller rutarbetet och material, till exempel resekostnader.
  • Detta innebär mera administration  gällande ansökan och en serviceavgift på 100.- kommer att debiteras hos de kunder dessa tjänster utförs .

 

Kontakt/offert