Beskärning

Beskärning av Fruktträd

Beskära fruktträd inkl servicebil 1600:- minimum pris och beroeende på trädets behov så uppskattar jag på plats tid för beskärning och ger kostnadsförslag .

Busk & Häckklippning

Fria Hembesök med råd om när det är bäst för beskärningen och en kostnadsoffert.

Trädvård

Kronreducering , hamling , skyliftsbeskärning och uppbyggnadsbeskärning av träd och flerstammiga buskar / träd .
Alla slags Träd och  Busk beskärningar är  RUT-avdragsgilla !
Stubbfräsning
Rut-avdragsgillt även om vi andvänder eco-plugg .

Se mer om våra tjänster som är Rut-avdragsgillt genom att klicka på knappen. Eller se mer på skatteverket.se

 

Rut-avdrag
 • gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter
 • klippning av häckar, rosor och buskar samt beskärning, fällning och borttagning av träd och buskar
 • höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter
 • stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, till exempel användning av ecoplug
 • flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten
 • röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Beskärning

Beskärning av Fruktträd

Beskära fruktträd inkl servicebil 1600:- minimum pris och beroeende på trädets behov så uppskattar jag på plats tid för beskärning och ger kostnadsförslag .

Busk & Häckklippning

Fria Hembesök med råd om när det är bäst för beskärningen och en kostnadsoffert.

Trädvård

Kronreducering , hamling , skyliftsbeskärning och uppbyggnadsbeskärning av träd och flerstammiga buskar / träd .
Alla slags Träd och  Busk beskärningar är  RUT-avdragsgilla !
Stubbfräsning
Rut-avdragsgillt även om vi andvänder eco-plugg .

Se mer om våra tjänster som är Rut-avdragsgillt genom att klicka på knappen. Eller se mer på skatteverket.se

 

Rut-avdrag
 • gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter
 • klippning av häckar, rosor och buskar samt beskärning, fällning och borttagning av träd och buskar
 • höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter
 • stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, till exempel användning av ecoplug
 • flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten
 • röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Pris & Rot och Rut

Pris

Frukträd 1250.- för första timmen

Övriga beskärningar och timarvoden är 500.-

Rot och Rut

Rot och Rut -arbeten nya regler 2016

 • Från och med 1 augusti ger även en del nya trädgårdstjänster rätt till rutavdrag. De nya tjänsterna på listan är beskärning och fällning av träd och buskar, slyröjning, stubbfräsning, vedkapning, återställande av mark samt arbeten för att kompostera och ställa i ordning trädgårdsavfall före bortforsling.
 • För att kunna få ut rotavdrag för dessa trädgårdstjänster krävs att de ska utföras i trädgården i nära anslutning till bostaden.
 • Exempel på trädgårdstjänster som inte ger rätt till rutavdrag är bortforsling av trädgårdsavfall, nyplantering, trädgårdsrådgivning samt kostnader för maskiner.
Rot- och rutavdragets storlek
Typ av skattereduktion Max procent av arbetskostnaden Max per person och år
Rotavdrag 30 % 50 000 kr
Rutavdrag för dig under 65 år 50 % 25 000 kr
Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång 50 % 50 000 kr

Nytt från 2015 att jag som företag skall lämna in fler uppgifter vid varje ansökan.

För att få utbetalning av Skatteverket måste du utöver de uppgifter du lämnar i dag också lämna uppgifter om

 • antalet timmar ditt företag lagt ner på arbetet
 • vilken typ av arbete ditt företag har utfört
 • vilken eventuell ersättning du debiterat för material
 • vilken eventuell ersättning du debiterat för annat än rot- eller rutarbetet och material, till exempel resekostnader.
 • Detta innebär mera administration  gällande ansökan och en serviceavgift på 100.- kommer att debiteras hos de kunder dessa tjänster utförs .

Kontakt/offert