Trädgårdshjälp

Med bland annat:

Gräsklippning, trimning vid ett eller flera tillfällen
Vårstädning/ räfsa gräsmattan och lövupptag
Ogräsrensning
Höststädning
Klippa Häck och buskar
Gallra ur buskage
Plantera blommor, buskar och träd
Bevattning
Urgrävning av gammal rabatt och iordningställande av ny
Sopa/blåsa av infart och gångar
Gardenstyling –  uppsnyggning av trädgården inför exempelvis försäljning
Garagestädning och bortforsling
Grusgångar och kantskärning
Hjälp så att din trädgård inte blir ett ”måste”

De flesta är RUT-avdragsgodkända !

 

Trädgårdshjälp

Med bland annat:

Gräsklippning, trimning vid ett eller flera tillfällen
Vårstädning/ räfsa gräsmattan och lövupptag
Ogräsrensning
Höststädning
Klippa Häck och buskar
Gallra ur buskage
Plantera blommor, buskar och träd
Bevattning
Urgrävning av gammal rabatt och iordningställande av ny
Sopa/blåsa av infart och gångar
Gardenstyling –  uppsnyggning av trädgården inför exempelvis försäljning
Garagestädning och bortforsling
Grusgångar och kantskärning
Hjälp så att din trädgård inte blir ett ”måste”

De flesta är RUT-avdragsgodkända !

Pris & Rot och Rut

Pris

Kommer snart. Vänligen kontakta oss för prisinformation.

Rot och Rut

Rot och Rut -arbeten nya regler 2016

  • Från och med 1 augusti ger även en del nya trädgårdstjänster rätt till rutavdrag. De nya tjänsterna på listan är beskärning och fällning av träd och buskar, slyröjning, stubbfräsning, vedkapning, återställande av mark samt arbeten för att kompostera och ställa i ordning trädgårdsavfall före bortforsling.
  • För att kunna få ut rotavdrag för dessa trädgårdstjänster krävs att de ska utföras i trädgården i nära anslutning till bostaden.
  • Exempel på trädgårdstjänster som inte ger rätt till rutavdrag är bortforsling av trädgårdsavfall, nyplantering, trädgårdsrådgivning samt kostnader för maskiner.

 

Rot- och rutavdragets storlek
Typ av skattereduktion Max procent av arbetskostnaden Max per person och år
Rotavdrag 30 % 50 000 kr
Rutavdrag för dig under 65 år 50 % 25 000 kr
Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång 50 % 50 000 kr

Nytt från 2015 att jag som företag skall lämna in fler uppgifter vid varje ansökan.

För att få utbetalning av Skatteverket måste du utöver de uppgifter du lämnar i dag också lämna uppgifter om

  • antalet timmar ditt företag lagt ner på arbetet
  • vilken typ av arbete ditt företag har utfört
  • vilken eventuell ersättning du debiterat för material
  • vilken eventuell ersättning du debiterat för annat än rot- eller rutarbetet och material, till exempel resekostnader.
  • Detta innebär mera administration  gällande ansökan och en serviceavgift på 100.- kommer att debiteras hos de kunder dessa tjänster utförs .

 

Kontakt/offert