Trädgårdsrådgivning

 

Stora Rådgivningsbesöket  

Vi rundvandrar och lyssnar in dina behov och önskemål om din trädgård. Växtbestämning på de växter du redan har och nya växtförslag och kompositioner. Denna rådgivning kan hjälpa dig att tydliggöra dina idéer och tankar, att sätta fokus på funktion, estetik och känsla. Konsultationen tar två timmar som avslutas med en ritning.

 

Lilla Rådgivningsbesöket

Tjänsten vänder sig till dig som redan har planer för din trädgård men behöver en expert att bolla dem med. Det är bra att fokusera på en begränsad yta/del av trädgården för att få ut så mycket som möjligt av hembesöket.

Passar till dig som är i stort sett nöjd med utformningen av trädgården men anser att delar av den behöver ett ansiktslyft. Du söker inspiration kring specifika ytor i din trädgård.

Ett rådgivningsbesök kan räcka för att du sedan på egen hand kan komma vidare med ditt trädgårdsprojekt . Under en timma går vi runt i er trädgård och diskuterar medan ni antecknar.

Vill du ha mer hjälp efter besöket kan du komplettera med ytterligare timmar och diskutera fram omfattningen med designer Katarina Lind. Tilläggstimmar gällande rådgivning eller en detaljritning är 650 kr/timma  eller enligt offert.

Trädgårdsrådgivning

Stora Rådgivningsbesöket  

Vi rundvandrar och lyssnar in dina behov och önskemål om din trädgård. Växtbestämning på de växter du redan har och nya växtförslag och kompositioner. Denna rådgivning kan hjälpa dig att tydliggöra dina idéer och tankar, att sätta fokus på funktion, estetik och känsla. Konsultationen tar två timmar som avslutas med en ritning.

Lilla Rådgivningsbesöket

Tjänsten vänder sig till dig som redan har planer för din trädgård men behöver en expert att bolla dem med. Det är bra att fokusera på en begränsad yta/del av trädgården för att få ut så mycket som möjligt av hembesöket.

Passar till dig som är i stort sett nöjd med utformningen av trädgården men anser att delar av den behöver ett ansiktslyft. Du söker inspiration kring specifika ytor i din trädgård.

Ett rådgivningsbesök kan räcka för att du sedan på egen hand kan komma vidare med ditt trädgårdsprojekt . Under en timma går vi runt i er trädgård och diskuterar medan ni antecknar.

Vill du ha mer hjälp efter besöket kan du komplettera med ytterligare timmar och diskutera fram omfattningen med designer Katarina Lind. Tilläggstimmar gällande rådgivning eller en detaljritning är 650 kr/timma  eller enligt offert.

Pris & Rot och Rut

Pris

Kommer snart. Vänligen kontakta oss för prisinformation.

Rot och Rut

Rot och Rut -arbeten nya regler 2016

  • Från och med 1 augusti ger även en del nya trädgårdstjänster rätt till rutavdrag. De nya tjänsterna på listan är beskärning och fällning av träd och buskar, slyröjning, stubbfräsning, vedkapning, återställande av mark samt arbeten för att kompostera och ställa i ordning trädgårdsavfall före bortforsling.
  • För att kunna få ut rotavdrag för dessa trädgårdstjänster krävs att de ska utföras i trädgården i nära anslutning till bostaden.
  • Exempel på trädgårdstjänster som inte ger rätt till rutavdrag är bortforsling av trädgårdsavfall, nyplantering, trädgårdsrådgivning samt kostnader för maskiner.

 

Rot- och rutavdragets storlek
Typ av skattereduktion Max procent av arbetskostnaden Max per person och år
Rotavdrag 30 % 50 000 kr
Rutavdrag för dig under 65 år 50 % 25 000 kr
Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång 50 % 50 000 kr

Nytt från 2015 att jag som företag skall lämna in fler uppgifter vid varje ansökan.

För att få utbetalning av Skatteverket måste du utöver de uppgifter du lämnar i dag också lämna uppgifter om

  • antalet timmar ditt företag lagt ner på arbetet
  • vilken typ av arbete ditt företag har utfört
  • vilken eventuell ersättning du debiterat för material
  • vilken eventuell ersättning du debiterat för annat än rot- eller rutarbetet och material, till exempel resekostnader.
  • Detta innebär mera administration  gällande ansökan och en serviceavgift på 100.- kommer att debiteras hos de kunder dessa tjänster utförs .

 

Kontakt/offert