Trädvård

Kronreducering , hamling , skyliftsbeskärning och uppbyggnadsbeskärning av träd och flerstammiga buskar / träd .

Exempel ; Borttag  av grenar som korsar och stöter mot varandra och eliminering av större trädgrenar som inkräktar på elledningar, husfasader, tak, takrännor, skorstenar, fönster eller som utgör hinder på gång- eller bilvägar.

lämplig vård och underhåll av yngre träd
förtunnande eller avlägsnande av grenar i syfte att öka ljusinströmning och förhindra att trädet tar upp mycket vind och ev. blåser omkull innan rotsystemet har etablerat sig .

Kontakta mig gratis konsultation på plats i Din trädgård !

Trädvård

Kronreducering , hamling , skyliftsbeskärning och uppbyggnadsbeskärning av träd och flerstammiga buskar / träd .

Exempel ; Borttag  av grenar som korsar och stöter mot varandra och eliminering av större trädgrenar som inkräktar på elledningar, husfasader, tak, takrännor, skorstenar, fönster eller som utgör hinder på gång- eller bilvägar.

lämplig vård och underhåll av yngre träd
förtunnande eller avlägsnande av grenar i syfte att öka ljusinströmning och förhindra att trädet tar upp mycket vind och ev. blåser omkull innan rotsystemet har etablerat sig .

Kontakta mig gratis konsultation på plats i Din trädgård !

Pris & Rot och Rut

Pris

Prisoffert ges efter konsultation på plats vid Ditt Träd ! Rutavdragsgill .

Rot och Rut

Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas:

 • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
 • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
 • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.
 • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
 • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.

Så här fungerar rot- och rutavdraget

Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.

Krav på dig som köpare

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Bostaden

För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda som bostad. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet.

Rot- och rutavdragets storlek
Typ av skattereduktion Max procent av arbetskostnaden Max per person och år
Rotavdrag 30 % 50 000 kr
Rutavdrag för dig under 65 år 50 % 25 000 kr
Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång 50 % 50 000 kr

 

 • gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter
 • klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar
 • beskärning och fällning av träd
 • höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter
 • stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar, till exempel användning av ecoplug
 • flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten
 • röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.
Inget avdrag ges för:

Inget avdrag ges för:

 • planteringsarbeten eller anläggning av gräsmatta,
 • anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket eller trädgårdsgångar. Exempel på sådana anläggningsarbeten är sten- och plattläggning samt asfaltering.

Kontakt/offert